การวางแผนใช้เงินให้รวยตลอดปีกับมุมมองคาสิโนออนไลน์ (Monney management to be get rich for all year with casino online)

หน้าแรก > เอเย่นต์คาสิโนออนไลน์ > การวางแผนใช้เงินให้รวยตลอดปีกับมุมมองคาสิโนออนไลน์ (Monney management to be get rich for all year with casino online)


การวางแผนใช้เงินให้รวยตลอดปีกับมุมมองคาสิโนออนไลน์
(Monney management to be get rich for all year with casino online)

Monney management to be get rich for all year with casino online
สมัยปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันขึ้นอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด สินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นราคา เมื่อเกิดสถานการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดินหรือพ่อค้า แม่ขาย หรือแม้กระทั่งนักธุรกิจก็ตาม ก็จำเป็นที่จะต้องวางแผนการใช้เงินหรือบริหารการเงินอย่างรอบคอบ ทั้งการใช้เงินในชีวิตประจำวันการนำเงินไปลงทุน และการเก็บออมเงิน ฉะนั้นจึงอยากจะขอแนะนำ 12 วิธีในการวางแผนใช้เงินให้รวยตลอดปีกับมุมมองคาสิโนออนไลน์ (Monney management to be get rich for all year with casino online) เพื่อให้เราได้นำไปเป็นแบบอย่างเพื่อชีวิตที่มีความสุข
 1. วางแผนทางการเงิน ข้อนี้ถือเป็นข้อแรกที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ทั้งกับตัวเองและครอบครัวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยโยงไปถึง รายจ่าย การออม การลงทุน ภาษี การจัดการ หนี้สิน และการเตรียมตัวเพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต อันดับแรกก็ต้องสำรวจตัวเราเองเพื่อให้รู้จักการใช้เงิน ข้อจำกัดของตัวเอง เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ ต่อไปก็กำหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการและระยะเวลาของเป้าหมายว่าเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว จัดสัดส่วนการใช้เงินให้เหมาะสมคือต้องจัดเก็บเงินไว้สำหรับใช้จ่ายส่วนหนึ่งและนำเงินที่เหลือเก็บออมหรือลงทุนด้วยวิธีต่างๆ โดยเฉพาะวิธีที่ให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการ อย่างคาสิโนออนไลน์ที่มอบโอกาสทางการเงินที่ดีๆให้กับผู้เล่นด้วยทางเข้ายอดฮิตอย่าง gclub และเกมบาคาร่ออนไลน์ที่มีวิธีเล่นที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาน้อย ได้เงินไว แน่นอนว่าถ้าเราเล่นอย่างถูกวิธีก็จะได้ผลตอบแทนอย่างที่เราต้องการแน่นอน หลังจากนั้นก็เริ่มปฎิบัติการแต่ถ้าหากตัวเลขที่วางแผนไว้ยังไม่ถึงตามที่ต้องการก็ให้ลองตัดค่าใช้จ่ายหรือลดเงินเป้าหมายไป
 2. จัดงบดุลคุมค่าใช้จ่ายของตัวเอง ถ้าหากไม่มีการจัดงบดุลนั้นก็จะทำให้แผนทางการเงินไม่มีวันสำเร็จได้เพราะนี่ถือว่าเป็นตัวช่วยคุมไม่ให้ค่าใช้จ่ายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้ โดยเริ่มจากรวมตัวเลขรายได้ทั้งหมดแล้วจดบันทึกรายจ่าย ซึ่งต้องหมั่นจดในทุกๆเดือนว่าใช้จ่ายอะไรบ้างและคาดคะเนถึงรายจ่ายในอนาคตโดยดูจากรายจ่าปัจจุบันแล้วบวกอัตราเงินเฟ้อเข้าไป สุดท้ายก็สรุปงบประมาณแล้วตั้งงบดุลเงินสด แบ่งระยเวลาเป็นช่วงๆ รวมยอดทั้งรายรัยรายจ่ายแล้วนำมาเปรียบเทียบผลลัพธ์ถ้าออกมาติดลบก็ต้องตัดรายจ่ายส่วนใดออกไปได้บ้าง ท้ายที่สุดก็ต้องติดตามรายจ่ายและปรับปรุงงบประมาณ
 3. ออมเงิน ควรแบ่งออมเป็นเงินฝาก 3 บัญชี ได้แก่ บัญชีใช้จ่ายฉุกเฉิน บัญชีออม และบัญชีเพื่อการลงทุน โดยเคล็ดลับในการออมคือ หัก 10% ของรายได้มาเป็นเงินออม หรือ เมื่อซื้อของให้เพิ่ม 10% ของมูลค่าของแล้วเอามาเป็นเงินออม
 4. บริหารหนี้ หนี้ในที่นี้มีทั้ง หนี้ดี และหนี้เสีย โดยหนี้ดีก็คือการนำเงินไปซื้อของที่จำเป็น ไม่ใช้ซื้อสิ่งที่ต้องการ ส่วนหนี้เสียก็คือการใช้เงินใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น สุรุ่ยสุร่ายเช่นการกู้เงินซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ซึ่งวิธีการลดหนี้ได้ดีที่สุดก็คือพยายามใส่เงินให้มากที่สุดโดยไม่กระทบกับการใช้จ่ายปัจจุบันในการชำระหนี้ เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้นอกระบบ
 5. วางแผนประหยัดภาษี คือการสรรหาค่าลดหย่อนเช่น จากเงินบริจาค ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านเบี้ยประกันชีวิต เป็นต้น แต่ถ้าหากรับงานนอกควรวางแผนให้ดีว่าจะรับเป็นเงินเดือนหรือเงินเหมา และคำนวณดูว่าวิธีการเสียภาษีแบบใดประหยัดเงินมากกว่า
 6. วางแผนแต่งงาน ควรวางแผนอนาคตทางกการเงินของคู่สมรสในระยะยาว 10 ปีและแยกเงินออกเป็นหลายๆบัญชี เพราะงานแต่งงานนั้นต้องใช้เงินมาก ซึ่งมีเคล็ดลับในการจัดงานแต่งงานให้ประหยัด คือ แต่งงานตอนกลางวัน ใช้ของแต่งงานจากคู่อื่น ลดขนาดเค้กแต่งงาน 2 ชั้น ตกแต่งบรรยากาศงานแต่งโดยใช้ใบไม้แทนดอกไม้ เช่าชุดแต่งงานให้ประหยัดเรียบง่าย คำนวณแขกให้พอดี
 7. แผนการเงินเพื่อซื้อรถ ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถไม่ควรเกิร 15% ของรายได้ครอบครัว อีกทั้งถ้ากู้ซื้อรถก็ให้จัดไฟแนนซ์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 8. แผนการเงินซื้อบ้าน ราคาบ้านไม่ควรเกิน 30 เท่าของรายได้ต่อเดือนของครอบครัวและค่าผ่อนไม่ควรเกิน 25-30% ของรายได้ต่อเดือน
 9. แผนการเงินเพื่อลูก ก็ต้องแบ่งเงินสำหรับคลอดบุตร เงินอนาคตสำหรับการคลอดบุตรที่อาจจะต้องใช้การกู้หนี้ยืมสิน
 10. แผนการเงินเพื่อาการศึกษาของลูก ต้องคิดจากค่าเงินปัจจุบันและรวมอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเทอมและอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วย
 11. แผนการเงินสำหรับเกษียณ ต้องดูว่าเราจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่และอยากมีเงินเดือนเท่าไหร่แล้วทำการประมาณการโดยเอาเงินเดือนสุดท้ายมาหาร 2 นั่นคือเงินที่ต้องใช้เมื่อเกษียณแล้วเช็คดูเงินออมของเราว่าจะเพียงพอหรือไม่
 12. การลงทุน ในการคิดที่จะลงทุนนั้นควรคำนวณเงินให้ดีก่อน และนำเงินที่เหลือเท่านั้นมาใช้ลงทุน อย่างการลงทุนกับเว็บไซต์ www.ebet88.com ที่ให้โอกาสทางการเงินที่คุ้มค่าต่อเงินที่ลงทุนไปอย่างแน่นอน กับการเล่นคาสิโนออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์คุณภาพนี้
29/03/2017
www.emapps.info เว็บที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวคาสิโนออนไลน์